საიტის ზოგადი წესები

საიტის ზოგადი წესები

• ადმინისტრაციას აქვს უფლება ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილება წესებში. 
• დამრღვევი პირის მიერ წესების არ ცოდნა არ აცილებს მას პასუხისმგებლობას! 
• სტატიები, კომენტარები, ნებისმიერი სახის ინფორმაცია დასაშვებია მხოლოდ ქართულ ენაზე ან განმარტებით.

1. ცენზურა

1.1 - საიტზე უნდა დაიცვათ ყოველგვარი ცენზურა. 
1.2 - ზემოთ ხსენებული წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციას აქვს კომენტარის წაშლის/რედაქტირების უფლება. 
1.3 - ადმინისტრაციას უფლება აქვს დამრღვევი პირს შეუზღუდოს ვებგვერდის მოხმარება. 

2. რეკლამირება

2.1არ დაიშვება კომენტრებში/პერსონალურ შეტყობინებებში რეკლამირება წინასწარი შეთანხმების გარეშე
2.2 - ადმინისტრაციას უფლება აქვს წესის დარღვევის შემთხვევაში წაშალოს/დაარედაქტიროს კომენტარი. 
2.3 - ზემოთ ხსენებული წესების დარღვევის შემთხვევაში  ადმინისტრაციას უფლება აქვს დამრღვევი პირს შეუზღუდოს ვებგვერდის მოხმარება. 

3. იკრძალება

3.1 - კატეგორიულად იკრძალება ადმინისტრაციის ან მომხმარებლის მოქმედებების  შეურაწყოფა.
3.2 - აკრძალულია სიტყვიერი დაპირისპირების წამოწყება. 
3.3 - რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური შეურაწყოფა 
3.4 - დამრღვევი პირებს შეეზღუდებათ ვებგვერდის მოხმარება! 

4. ავატარი და ხელმოწერა

4.1 - ავატარი 
4.1.1 - მოძრავი ავატარის მაქსიმალური ზომა 100x100 (პიკსელებში). ჩვეულებრივი ავატარის ზომები შეზღუდული არ არის. 
4.1.2 - ავატარი არ უნდა შეიცავდეს: ძალადობას, დისკრიმინაციას, საფრთხეს (დემოგრაფიულ, ნაციონალურ, რელიგიურ ან პოლიტიკურ თემაზე), გარყვნილება (პორნოგრაფია), პროპაგანდა, ტერორიზმი, ფაშიზმი, ნარკოტიკები , არანორმატიულ და უცენზურო სიტყვებს, ქცევებს, სხვა რესურსების/საიტების რეკლამირებას. ასევე აკრძალულია ადმინისტრაციის წევრების ავატარების დაყენება. 
4.2 - ხელმოწერა 
4.2.1 - აკრძალულია ისეთი სურათის/ტექსტის დაყენება, რომლითაც ხდება სხვა საიტის მისამართზე/ლინკზე გადასვლა. 
4.2.2 - ხელმოწერა არ უნდა შეიცავდეს: ძალადობას, დისკრიმინაციას, საფრთხეს (დემოგრაფიულ, ნაციონალურ, რელიგიურ ან პოლიტიკურ თემაზე), გარყვნილება (პორნოგრაფია), პროპაგანდა, ტერორიზმი, ფაშიზმი, ნარკოტიკები , არანორმატიულ და უცენზურო სიტყვებს, ქცევებს, სხვა რესურსების/საიტების რეკლამირებას. ასევე აკრძალულია ადმინისტრაციის წევრების ხელმოწერების დაყენება. 
4.3 - წესების დარღვევის შემთხვევაშჳ ადმინისტრაციას აქვს ავატარის/ხელმოწერის წაშლის უფლება. 
4.4 - დამრღვევ პირებს შეეზღუდებათ ვებგვერდის მოხმარება! 

5. კომენტარები

5.1 - კომენტარები რომელიც შეიცავს საინტერესო, სახალისო ცნობებს/რჩევებს ფლუდად არ ითვლება. 
5.2 - კომენტარების სისტემა შექმნილია იმისათვის რომ: 
      - გამოთქვათ თქვენი აზრი და მადლობა გადაუხადოთ სტატიის ავტორს.
      - დასვათ თქვენთვის საინტერესო ტექნიკური კითხვა რომელიც ეხება მიმდინარე სტატიას. 
      - კომენტარი, რომელიც შეეხება მიმდინარე სტატიას და იძლევა გარკვეულ ცნობებს მის შესახებ.
5.3 - კომენტარებში აკრძალულია სხვა ენის გამოყენება გარდა ქართულისა.
5.4 - ზემოთ ხსენებული წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციას აქვს კომენტარის წაშლის/რედაქტირების უფლება.
5.5 - დამრღვევ პირებს შეეზღუდებათ ვებგვერდის მოხმარება.


6. სტატიები 

6.1 - დაიცავით სტატიებისთვის საავტორო უფლებები, პატივი ეცით სხვის შრომას.
6.2 - სტატია წარმოადგენს როგორც ვებგვერდის ასევე მისი ავტორის ინტელექტუალურ საკუთრებას, საიტის ლინკის მითითების გარეშე კოპირება ან გავრცელება აკრძალულია !

საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ

 

7. - გთხოვთ გამოიყენეთ ვებგვერდი ინფორმაციის მისაღებად და გასაზიარებლად პატივი ეცით ერთმანეთს და დაგვეხმარეთ შევქმნათ რაღაც უკეთესი

მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის.

პატივისცემით: 

wWw.Ful.ge -ის ადმინისტრაცია


გთხოვთ მიუთითეთ თქვენი ასაკი
გვიპოვე სოციალურ ქსელში